Tillbaka

Access grundkurs

Längd: 2 dagar

Det här är kursen för dig som vill lära dig hur man kan använda de grundläggande funktionerna i Access och kunna arbeta på ett effektivt sätt.
Du behöver ha vana att använda Excel och ha viss teknisk insikt för att kunna följa kursen.
Beskrivning:
Detta är kursen för dig som vill lära dig grunderna i relationsdatabasprogrammet Access. Du får lära dig hur en databas kan vara uppbyggd av tabeller och relationer. Vi tittar på hur man skapar och redigerar tabeller, frågor, formulär och rapporter.
Teori varvas med praktiska övningar.
Innehåll:

 KLOSTERDATA