Tillbaka

Konsultuppdrag

Klosterdata utvecklar kalkyler och applikationer med hjälp av Microsoft Excel och programmeringsspråket Visual Basic for Applications.

Med hjälp av språket SQL (Structured Query Language) kan data hämtas från relationsdatabaser. Det ger möjlighet att hämta fram data ur databaser, som annars inte kan fås fram med standardrapporter.
Genom att använda Micrsoft Access kan då data hämtas till lokal databas och sedan hanteras där, utan att produktionsdatabasen störs mer.
Det är smidigt att bygga egna rapporter i Access och det hela kan bli en färdig applikation som både kan hämta data och sedan presentera dessa på olika sätt.
Användargränssnittet kan också anpassas efter önskemål.

Kravet på dokumentation av applikationer ökar och även det kan Klosterdata bistå med.