Tillbaka

Excel makron

Längd: 2 dagar

Det här är kursen för dig som vill lära dig hur man skapar makron med makroinspelaren och hur du sedan kan använda programmeringsspråket Visual Basic for Applications för att skapa egen funktionalitet i Excel.
Du behöver ha god vana och visst tekniskt sinne för att kunna följa kursen.
Beskrivning:
När du använt Excel ett tag har du kanske upptäckt möjligheten att spela in makron för att effektivisera saker du gör upprepade gånger. Dessa makron består av kod i programmerings-språket Visual Basic. Om du lär dig hur språket fungerar och hur du kan använda det för att styra Excel, kan du skapa mer avancerade makron och även bygga egna applikationer med formulär, kommandoknappar, mm. Du kan till exempel importera och formatera information som du får som en textfil på ett effektivt sätt. Den här kursen går igenom programmeringsspråket Visual Basic och de tillägg i Visual Basic for Applications som hanterar Excel.
Kursen innehåller både teoretiska genomgångar och praktiska övningar.
Innehåll:

 KLOSTERDATA